SuccessMore คือคำตอบที่...ใช่ที่สุด....ดีที่สุด ที่มีองค์ประกอบพร้อมเป็น TOP3 MLM ในมืองไทยแน่นอน เพียงการตัดสินใจเพียงครั้งเดียว อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปทั้งชีวิต, ติดต่อ พุดคุยแลกเปลี่ยน มุมมองกับฟ้าได้ค่ะ

รู้จักซัสเซสมอร์ successmore


สัมภาษณ์ CEO SUCESSMORE และทำความรู้จักกับ 2 ผู้ก่อตั้งซัคเซสมอร์ส


นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
CEO successmore
นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
CEO successmore

ประวัติการทำงานและประสบการณ์ ความสำเร็จที่ผ่านมาของ
นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

การศึกษา
 • แพทย์ศาสตร์บัณทิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช พยาบาล 
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก จากคณะแพทย์ศาตร์ ศิริราชพยาบาล 
ประวัติการทำงาน
อดีต
 • แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 25374-2554 
 • หัวหน้ากลุ่มงานหู คอ จมูก โรงพยาบาลบ้านโป่ง 
 • นักธุรกิจเครือข่ายระดับ Black Pearl (ตาฮิเตียน โนนิ),Triple Diamond (เอเจล),Diamond (บีฮิบ) 
 • นักธุรกิจขายตรงดีเด่นของสมาคมขายตรงไทย ปี 2546 
ปัจจุบัน
 • เจ้าของคลีนิกและสถาบันความงาม 8 สาขา 
 • ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งจำกัด
คุณหมอมีประสบการณ์มากกว่า 16 ปี ในอุตสาหกรรมเครือข่าย ประสบความสำเร็จมีรายได้แตะหลักล้านบ้าทต่อเดือนมากถึง 3 บริษัท มีรายได้มากที่สุดคือ 2.7 ล้านบาทต่อเดือน องค์กรมากกว่า 100,000 คน ใน 34 ประเทศ และเคยมีรายได้ติดอันดับ 4 ของโลก

ในประวัติศาสตร์ธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทย ยังไม่เคยมีผู้ก่อตั้งธุรกิจเครือข่ายท่านไหนมีประวัติ และภาพความสำเร็จเท่านี้มาก่อน ที่เป็นสมาชิก ผู้จำหน่าย แตะรายได้หลักล้านถึง 3 บริษัท แพทย์เป็นวิชาชีพที่คนไทยให้การยอมรับ นับถือ อีกทั้งยังมีความลึกซึ้งและความเข้าใจเป็นอย่างดีในการบริหารเครือข่ายธุรกิจให้เติบโตและประสบการณ์ความสำเร็จในระยะยาว ได้แน่นอน.. อีกคนที่ต้องแนะนำคือ

บริหารงานคู่กับเพื่อนรักอย่างคุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (คนขวา)
กรรมการผู้จัดการบริษัทซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์

คุณนพกฤตฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
กรรมการผู้จัดการบริษัทซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์

การศึกษา
 • จบสายด้านบริหารธุรกิจ MBA การเงินจาก NIDA 
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด เป็นนักเรียนทุนธนาคาร 
ประวัติการทำงานงานบริหาร
อดีต
 • ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อของบริษัทเงินทุน 
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทขายตรง 2 บริษัท 
 • ผู้บริหารผู้อำนวยการฝ่ายขายของบริษัทเครือข่าย 
 • เป็นวิทยากรฝึกอบรมฝ่ายขายมามากกว่า 10 ปี รวมถึงเคยสัมผัสบทบาทของการเป็นธุรกิจเครือข่ายร่วม 10 ปี 
ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการบริษัทซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ 
 • วิทยากรฝึกอบรม SUCCESSMORE LEADERSHIP ACADEMY 25 หลักสูตร 
จากประสบการณ์ที่สำเร็จ และรักษาความสำเร็จไว้ไม่ได้ ทำให้ซัคเซสมอร์เป็นเครือข่ายที่
มีความแตกต่างใน 3 จุดหลัก จากบริษัทเครือข่ายทั่วไป

1. องค์ประกอบหัวใจคือเจ้าของกับผู้บริหารจะต้องเป็นคนเดียวกัน เพราะจะทำให้เข้าใจคำว่า “หัวใจผู้ประกอบการ” เพราะการที่เราเป็นเจ้าของ และคลุกคลีในธุรกิจมาทำให้เราเข้าใจในธุรกิจ เคยเป็นนักธุรกิจมาก็เข้าใจนักธุรกิจ ที่สำคัญกว่านั้นคือบริหารเป็นด้วย เมื่อ 3 สิ่งนี้มารวมอยู่ในคนเดียวกัน ก็สามารถคิดค้นกลยุทธ์ในการเจริญเติบโตในธุรกิจได้ดี

2. ธุรกิจเครือข่าย หัวใจของความยั่งยืนอยู่ที่คุณภาพสินค้า ที่ซัคเซสมอร์สบายใจตรงที่เจ้าของเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านการคัดสรรคุณภาพสินค้า ดูแลตั้งแต่วัตถุดิบจนกระทั่งควบคุมเรื่องขบวนการผลิตออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่มั่นใจในคุณภาพแล้วก็ราคาที่เหมาะสม

3. ซัคเซสมอร์เราเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อการสอนต่อ ในแวดวงการศึกษาจะทราบดีว่าคนที่ต้องการประสบความสำเร็จเกิดจากเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตนเอง แล้วสามารถช่วยกันไปสอนต่อได้ ที่ซัคเซสมอร์เราจะจดจ่อเรื่องให้คนเข้ามาเรียนรู้ในมุมมองของการเป็นครู เพราะเราจะต้องเรียนรู้ลึกและไปสอนต่อคนอื่น โดยขบวนการตกผลึกมาเรียกว่า “เรียนเสร็จ ฝึกฝน –ฝึกฝน แล้วไปประยุกต์ใช้ – ประยุกต์ใช้ ทำตัวเป็นแบบอย่าง แล้วก็ไปสอนต่อ นี่ความแตกต่างในการขับเคลื่อนซัสเซสมอร์

3 กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนซัคเซสมอร์

1.กลยุทธ์การสร้าง โดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างสังคมแห่งแรงบันดาลใจเพื่อก้าวสู่การเป็นเครือข่ายความสำเร็จ สร้างนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในแต่ละระดับตามแรงปรารถนาและการสร้างแฟนพันธุ์แท้สินค้าโดยการทำ Customer Insight

สร้าง
 • สร้างแบรนด์ 
 • สร้างนักธุรกิจ
2. กลยุทธ์การขยาย โดยมุ่งเน้นการขยายเพิ่มสินค้าที่หลากหลายและการขยายสาขาเพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ

ขยาย
 • ขยายสาขา
3. กลยุทธ์การสนับสนุน โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนด้วยเครื่องมือการตลาดต่าง ๆ ที่ทำให้สามารถเจาะตลาดได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดผ่าน Social Media

สนับสนุน
 • สนับสนุนด้านสินค้า คุณภาพสูง หลากหลายกลุ่มและมีคุณภาพ
 • สนับสนุนด้านบริการ
 • สนับสนุนด้านการขยายสาขา
 • สนับสนุนด้านอุปกรณ์การทำงาน 
 • สนับสนุนระบบการสร้างองค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนของเรา
จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจเครือข่ายที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ และวิสัยทัศน์ข้างหน้าเราจะเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Top 3 ของเมืองไทยและประสบความสำเร็จในระดับโลก เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักธุรกิจเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เป็นแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจเครือข่ายทั่วโลก ว่าธุรกิจนี้ สามารถสร้าง Passive Income ได้จริง


สนใจร่วมธุรกิจกับทีมงานมืออาชีพอย่างเรา โทร 084-5126808, 084-5436022

Website: http://www.successmoreclub.com/

Fanpage: http://facebook.com/successmoreclub

Facebook: https://www.facebook.com/phornphats.faa

Blog: http://successmoreclub.blogspot.com/

ระบบการตลาด http://team.workna.com


ธุรกิจเครือข่าย Successmore โอกาสในการสร้างรายได้มหาศาล โอกาสที่ดีที่สุด โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

Read more

คอลลี่มอร์ส คอลลาเจน Collymores Collagen

คอลลี่มอร์ส คอลลาเจน ราชาและราชินีแห่งความงามของผิวพรรณที่ให้คุณได้มากกว่าคอลลาเจนและความขาวกระจ่างใส THE BEST COLLAGEN IN THE WORLD

ส่วนประกอบที่สำคัญ Active Ingredient
 • คอลลาเจนจากปลาทะเล (Hydrolyzed Fish Collagen)               10,000 mg.
 • แอล-กลูตามีน (L-Glutamine)                                                        2,000 mg.
 • แอล-อาร์จีนีน (L-Arginine)                                                            1,000 mg.
 • สารสกัดจากอะเชโรลา เชอร์รี่ (Acerola Cherry Extract)                   250 mg.
 • แอล-กลูตาไธโอน (L-Glutathione)                                                   250 mg.
 • แอล-ซิสเทอีน (L-Cysteine)                                                              190 mg.
 • ไกลซีน (Glycine)                                                                              100 mg.
 • สารสกัดจากบิลเบอร์รี่ (Bilberry Extract)                                           60 mg.
 • อัลฟาไลโปอิค (Alpha Lipoic Acid)                                                   40 mg.
 • โคเอนไซม์ คิวเทน (Coenzyme Q 10 Power 10%)                             30 mg.
 • สารสกัดจากเปลือกสน (Pine bark Extract)                                         20 mg.
 • แอสคอร์บิก แอซิด (Ascorbic Acid)                                                    20 mg.
 • ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต (Zinc Amino Acid Chelate)                        15 mg.
 • Total                                                                                              15,000 mg.

 Double Boost อะเชโรล่า เชอรี่สกัด

อะเชโรล่า เชอร์รี่
นอก จากนี้เรายังเลือกใช้สารอาหารที่ช่วยเร่งกระตุ้นให้ร่างกายปรับสมดุลและเร่ง ผลิต กลูต้าในร่างกายเพิ่มขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ คือ อะเชโรล่าเชอรี่สกัด อุดมไปด้วยวิตามินซีธรมชาติสูงที่สุดชนิดหนึ่งมีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าและดูดซึมได้ดีกว่าที่พบในส้ม 50-80 เท่าคุณภาพเยี่ยม และอัลฟาไลโปอิค มาคู่กันอีกตัวที่เป็นตัวช่วยการดูดซึม เร่งปฏิกริยาการทำงานของ กลูต้าไธโอนที่ทานไป รวมทั้ง Ascorbic Acid เป็นวิตามินที่ละลายได้นำน้ำ ร่างกายไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นเองได้ จึงจำเป็นต้องได้รับ จากการรับประทานเข้าไป วิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ช่วยเพิ่มชีวิตได้อย่างดี เพราะสามารถป้องกันและรักษาการอักเสบของสิว และลดการเกิดสิว ยังเป็นสารที่ช่วยสนับสนุนและส่งผลให้แอลกลูต้าไธโอน-แอลกลูตามีน-แอลไกลซีน แอลซีสเตอีน- ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

 
Pine bark Extract สารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศส

ปัญหาฝ้า และผิวหมองคล้ำ ริ้วรอยก่อนวัย Pycnogenol ก็ยังช่วยได้ โดยจะเข้าไปช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน และไปยับยั้งการทำงานของเม็ดสีผิวที่ผิดปกติ ทำให้ผิวเนียนเรียบแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดีขึ้นสีผิวสม่ำเสมอนอกจากนี้การ ได้รับ Pycnogenol เป็นประจำยังส่งผลให้ลดภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่ผิวหนัง เนื่องจากเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงนั่นเอง


Hydrolyzed Fish Collagen คอลลาเจนบริสุทธิ์ 10,000 mg. เสริมทัพด้วย L-Arginine อีก 1,000 mg.


ส่วนในแบบของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม "COLLY MORES" เพื่อผิวสวยนิยมใช้คอลลาเจน Type1 ที่สกัดจากปลาทะเลเพราะมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับคอลลาเจนในร่างกายมนุษย์มากที่สุดซึ่งนำมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้มีโมเลกุลเล็กลงและง่ายต่อการดูดซึมเรียกว่า "ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน"

อีกทั้งคอลลี่มอร์สยังมีสารที่ได้รับรางวัลโนเบลระดับโลกสาขาแพทย์ศาตร์ปี 1998 นั่นคือแอล-อาร์จีนีน (L-Arginine) คือกรดอะมิโนที่ถือว่าเป็น "โมเลกุลมหัศจรรย์" มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมหาศาลเพราะ
 •  L-Arginine จะกระตุ้นให้ร่างกายผลิตไนตริกออกไซด์ (Nitric Oxide) เพื่อช่วยในเรื่องการขยายตัวของหลอดเลือด
 • ช่วยเพิ่มความสูง เพราะการทำงานของโกรธฮอร์โมนที่ดีขึ้น
 • รวมทั้ง 2-3 ชั่วโมงแรกของการหลับ ต่อมพิทูอิตารีในสมองจะกระตุ้นการหลั่งโกรธฮอร์โมน (Growth Hormone) สู่กระแสเลือดเพื่อฟื้นฟูส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในการคงความเป็นหนุ่มเป็นสาว ช่วยชะลอความชรา (เป็นเจ้าเดียวในตลาดที่ใส่)
 • คุณรู้หรือไม่คอลลาเจนช่วยควบคุมน้ำหนักได้
 • ช่วยบำรุงเส้นผม และทำให้เล็บแข็งแรงมีสุขภาพดี
 • ดูแลผิวพรรณช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน และอิลาสตินให้กับผิวได้อย่างรวดเร็วเพื่อความยืดหยุ่น กระชับให้ผิวเติมร่องลึกและยังช่วยให้ผิวอุ้มน้ำได้มากขึ้น ส่งผลให้ผิวชุ่มชื้นเปล่งปลั่ง เรียบเนียน ไม่แห้งกร้าน ชะลอการเกิดริ้วรอย
 • มีส่วนช่วยในการบำรุงกระดูก เพราะคอลลาเจนในคอลลี่มอร์สใส่มากสูงสุดถึง 10,000 mg. 
 • เป็นคอลลาเจนชนิดที่สามารถกระตุ้นการสร้างเซลล์กระดูกและกระดูกอ่อน และช่วยยึดเซลล์ข้อต่อต่างๆได้ จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้มีปัญหาเข่าเสื่อม   

ผู้ช่วยคนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของ แอลกลูต้าไธโอน - แอลกลูตามีน - แอลซีสเทอีน - แอลไทสซีน

ช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต (Growth Hormone) จากต่อมใต้สมองเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสำคัญมากในร่างกาย ส่งเสริมการทำงานของวิตามินซีและอี ช่วยควบคุมการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน ส่งผลให้เม็ดสีอ่อนลง ทำให้ผิวขาวใสอ่อนเยาว์ขึ้นอย่างรวดเร็ว เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายและยังเป็นสารตั้งต้นของกลูตาไธโอนส่งผลให้ ช่วยส่งเสริมให้ระดับกลูตาไธโอนเพิ่มมากขึ้นผิวขาวเร็วยิ่งขึ้น 


Coenzyme Q10 โคเอนไซม์ คิวเทน
 • มีประโยชน์อย่างมากทั้งในเรื่องของการเป็นสารที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ 
 • ลดการเกิดริ้วรอยแห่งวัยชะลอความเสื่อมสภาพของเซลล์และ
 • ยังเป็นสารเพิ่มพลังงานให้กับสมองและหัวใจจึงทำให้สดชื่นมี 
 • ส่วนช่วยสร้างเนื้อเยื่อเส้นเอ็นและกระดูกอ่อน
 • ควบคุมน้ำตาลในเลือด ช่วยลดเกล็ดเลือด

Zinc Amino Acid Chelate ซิงค์ (สังกะสี) 
 •  ช่วยย่อยเผาผลาญและสลายไขมันเก่า 
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงายของ Growth Hormone 
 • ช่วยในการสร้าง RNA และ DNA และสังเคราะห์โปรตีนและ
 •  ยังช่วยลดการอักเสบของสิว ลดเลือนริ้วรอยแผลเป็น ช่วยทำให้ผิวพรรณ เรียบเนียนยิ่งขึ้น

Bilberry Extract  สารสกัดจากบิลเบอร์รี่

บิลเบอร์รี่ Bilberry
เป็น ผลไม้ที่มีสารแอนโธไชยานินประกอบ อยู่เป็นสารจำพวกฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) มีสีแดงอมม่วง สารชนิดนี้ช่วยเอนไซม์ต่างๆ ให้ทำงานในกระบวนการเมตาบอลิซึ่งของเซลล์เรตินา สารแอนโธไซยาโนไซด์ (Anthocyanosides) เป็นสารที่นำไปใช้ในการรักษาโรค เพื่อช่วยห้เส้นเลือดฝอยแข็งแรง สร้างคอลลาเจนช่วยในการทำงานของสมองดีขึ้น และทำหน้าที่เป็นสารแอนติออกซิแดนท์ ที่ป้องกันการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน สารชนิดนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของไต และช่วยรักษาผู้ที่มีเส้นเลือดฝอยเปราะในอวัยวะที่ทำหน้าที่กรองของเสีย

สารแอนโธไซยาโนไซด์ชนิดหนึ่ง คือ ไมร์ทิลลิน (Myrtliiln) เป็นสารสีน้ำเงินที่มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อแบคที่เรีย สาร แอนโธไซยาโนไซด์มีคุณสมบัติที่เทียบได้กับสารไบโอฟลาโวนอยด์ ซึ่งช่วยให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรงด้วยเช่นกัน มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดสูง หรือใช้ สายตามากเป็นพิเศษ เช่น นักบิน นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ และผู้ที่ต้องขับรถในเวลากลางคืน ซึ่งเข้าใจว่าเป็นผลมาจากการที่บิลเบอร์รี่ สามารถช่วยคงระดับสารโรดอพซินในดวงตา ที่อาจลดลงในช่วงที่มีการใช้ สายตาเป็นเวลานาน 
 •  เพิ่มสมรรถภาพในการมองเห็นได้ดีในที่มืด 
 • ป้องกันเส้นเลือดเปราะ (Arterosclerosis) ทำให้หลอดเลือดแข็งแรง
 • ป้องกันต้อหิน ต้อกระจก ต้อลม ลดแรงดันในลูกตา ลดความเจ็บปวดจากการบวมในลูกตา
 • ป้องกันโรคเบาหวาน, โรคไทฟอยด์, นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ, โรคความดันโลหิตสูง และระบบหายใจผิดปกติ 
 • ป้องกันเส้นเลือดขอด
 • ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง และช่วยให้การไหลเวียนของเลือดในระดับที่เล็กมากขึ้น
การกินคอลลี่มอร์ส Colly Mores

คอลลี่คอลลาเจน 10,000 mg...คอลลาเจนผงชงดื่ม ทาน คอลลี่มอร์ส คอลลาเจน วันละ 1 ซอง ตอนท้องว่างก่อนนอน หรือตื่นนอนตอนเช้า
(สำหรับคนที่ต้องการผิวใสเร่งด่วน ทานเช้า ตอนท้องว่าง 1 ซอง และ ก่อนนอน 1 ซอง)

Tip พิเศษ  
***เคล็ดลับเพิ่มเติมในการช่วยให้คอลลาเจนดูดซึม ได้ 100% คือชงคอลลาเจนผงกับน้ำเอ็มเร็ท***






รับสมัครตัวแทนจำหน่าย (แบบสต็อกและไม่ต้องสต๊อกสินค้า) รับส่วนแบ่งการตลาดไปเลย 20-30%
 โทรสอบถามรายละเอียด สั่งซื้อ ขอเอกสารเพิ่มเติมโทร 084-543-5622, 084-5126808 
LINE: faahouse



ที่มา
ข้อมูลจาก :บริษัท Success More ทุกอย่างเป็นลิขสิทธิ์ ถ้าก็อบปี้ไปใช้ต้องอ้างอิงเว็บไซต์ห้ามเติมแต่ง
  
เครือข่ายกับขายตรงเหมือนกันไหม >>

รู้จักซัสเซสมอร์ successmore เจ้าของแบรนด์ คอลลี่มอร์สคอลลาเจน >>

คุณว่าการลงทุนกับค่าใช้จ่าย เหมือนกันไหม ? >>

กิจกรรมต่างๆ และหลักสูตรพัฒนา Successmore Leadership Academy กว่า 25 หลักสูตร >>

ทำความรู้จักกันมากขึ้นกับเจ้าของบล็อกนี้ >>


สนใจร่วมธุรกิจกับทีมงานมืออาชีพอย่างเรา โทร 084-5126808, 084-5436022

Website: http://www.successmoreclub.com/

Fanpage: http://facebook.com/successmoreclub

Facebook: https://www.facebook.com/phornphats.faa

Blog: http://successmoreclub.blogspot.com/

ระบบการตลาด http://team.workna.com


ธุรกิจเครือข่าย Successmore โอกาสในการสร้างรายได้มหาศาล โอกาสที่ดีที่สุด โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

Read more

Investment & Cost ? คุณว่าการลงทุนกับค่าใช้จ่าย เหมือนกันไหม

การลงทุนมีความ "เสี่ยง" หลายคนคุ้นกับคำนี้นะคะ

แต่สิ่งที่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่า โลกในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ ความคิดแบบเดิม ๆ บางอย่างใช้ใน ยุคสมัย นี้ไม่ได้แล้ว...มันคือเรื่องจริง!! สมัยนี้ใครยังร้องยี้ ธุรกิจเครือข่ายอยู่ ลองคิดใหม่!

คุณพร้อมหรือยัง ? กับงานที่ทำแล้วจบ ทำแล้วเสร็จให้กับชีวิต ให้มีเวลาได้ท่องเที่ยว ทำในสิ่งที่ทำอย่างอิสระ
เตรียมตัวฝึกที่ให้พร้อมกับการเป็นเจ้าของกิจการ...ที่ไม่ต้องเหนื่อย...ตลอดชีวิต !

* มีเรื่องจริงจากประสบการณ์ตรงกับตัวเองที่ได้เรียนรู้มา อาจไม่ตรงกับความคิดเห็นของใคร ก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะ*

ใครเคยคิดบ้างว่า "ว่าเมื่อไหร่จะรวยสักที" จะรอจนแก่ไหม?  "ทำอะไรดีถึงจะรวย" "งานอะไรทำแล้วรวย" ถ้าพูดถึงเรื่องรวย หรือทำให้ฐานะที่เรามีอยู่ดีขึ้น ในเวลานี้ ปี 2013 ก็มีหลายช่องทางค่ะ ไม่ว่าจะเป็น อสังหาริมทรัพย์ การเล่นหุ้น การทำสื่อออนไลน์ให้มีผู้ชมเยอะๆ การเปิดบริษัทเป็นของตนเอง หรือแม้แต่ การ ก้าวหน้า ในตำแหน่งหน้าที่การงาน และอื่นๆ อีกมากมาย  แต่สิ่งเหล่านี้แต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามพื้นฐานของชีวิตแต่ละคน บางคนมีเครดิตจากครอบครัวดี ครอบครัวมีเงิน รุ่นลูกต่อก็ยอดทำธุรกิจ ได้ โชคดีไป
 บางคนการศึกษาดี เรียนเก่ง มีโอกาสได้ทุนไปเรียนต่างประเทศ เรียนจบจากเมืองนอกมา หน้าที่การงานก็ก้าวไกล เงินเดือนสูง แต่ถ้าพูดถึงคนส่วนใหญ่แล้ว จะมีซักกี่เปอร์เซนต์ที่โชคดีอย่างที่กล่าวมา

ช่องทางที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขี้นหรือถ้าพูดถึงว่าทำไงจะรวย แล้วก็ ทุกอย่างคือการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ดี เล่นหุ้นก็ดี การเปิดบริษัท หรือแม้แต่แค่เปิดกิจการส่วนตัวเล็ก ๆ เองก็ตาม สิ่งที่สำคัญในการเริ่มต้นเลย คือ แหล่งเงินทุน ของชีวิต คือเราต้องมี "เงินทุน" นั่นเอง หากไม่มี "เงินทุนที่ว่านี้" เราไม่สามารถ ทำเงินกับมันได้เลย ในยุคสมัยนี้ แล้วเงินทุนนี้ที่ว่านี้คืออะไรคะ? เงินทุน กับ ค่าใช้จ่ายคุณว่าต่างกันไหม ? แน่นอน ต่างกัน ! ทุนที่ฟ้าจะบอกนี้ มีอยู่ 4 ประเภท อันนี้ที่คิดออกนะคะ

1). ทุนทรัพย์- เงินนั่นเองค่ะ ถ้าเราไม่มีเงินจะลงทุนได้ไง ถูกไหมคะ?

2). ทุนสมอง- อันนี้สำหรับคนที่ฉลาดและเก่งในด้านที่ถนัดเฉพาะด้าน ก็อาจจะทำเว็บไซต์ขาย เป็นนักร้องได้ค่าลิขสิทธิ์ เขียนนิยายแล้วได้เอามาทำเป็นภาพยนต์ได้เงิน ว่าไป...

3). ทุนแรงงาน- ลงแรงกับงานจนเหนื่อย หัวถึงหมอนหลับ ไม่มีเวลาให้ครอบครัว คุณจะทำงานอีกกี่ปี เคยถามตัวเองไหมคะ ?

4). ทุนเวลา - บางคนทำงานวันนึง 12 ชม. เงินไม่พอคิดจะทำงานเพิ่ม คุณเอาเวลาไหนไปทำคะ เวลาจำเป็นมาก คนเราทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจน มีเวลาเท่ากัน คุณว่าจริงไหม ขึ้นอยู่กับว่า คุณใช้เวลาที่หมดไปนั้น คุ้มค่าแค่ไหน

คุณเคยได้ยินสูตรเวลาไหมคะ 8-8-8 รวม 24 ชม ใน 1 วัน 
ลองถามตัวคุณเองว่าคุณหมดเวลาไปกับอะไรบ้างในแต่ละวัน 5 ปีที่ผ่านมา ชีวิตคุณดีขึ้นกว่าเดิมไหม?

คนรวย-คนทั่วไป เวลา 8 ชม. แรก คือ นอน, พักผ่อน (อันนี้เหมือนกัน ร่างกายไม่ใช่เครื่องจักรค่ะ ต้องนอน) นอนเพื่อ 8 ชม. ถัดไป

คนรวย-คนทั่วไป เวลา 8 ชม. นี้ คือ เวลาของการทำงาน ทำธุรกิจ หาเงิน สร้างเนื้อสร้างตัว แต่คุณทราบไหมว่า 8 ชม.หลังเนี่ยแหละที่ทำให้คุณเรามีชีวิตที่ต่างกัน !

คนรวย เอา 8 ชม.ที่เหลือ ไปทำให้เงินจากการทำงาน 8 ชม. เพิ่มขึ้น เอาเงินไปต่อเงินนั่นแหละ แต่คนทั่วไปเอาเงิน 8 ชม.ที่ทำงานเหนื่อยแสนเหนื่อย ไปทำไร? เที่ยว เข้าผับ กินเหล้า ดูหนัง อันนี้แหละค่ะที่เรียกว่า "ค่าใช้จ่าย" เสร็จแล้วคุณก็กลับมานอน แล้วก็หาเงิน ใหม่ แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นได้อย่างไร ?

งานทุกงานที่ทำดีหมดค่ะ เพราะว่ามันได้เงิน ทำไปเถอะค่ะ เวลาเราหมดไปทุกวัน มันไม่เคยย้อนกลับ หรือเดินถอยหลัง คุณแก่ขึ้นทุกวัน จริงไหม ? ถ้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอายุ 50 ร่างกายอ่อนแอ แต่ยังต้องไปตื่นแต่เช้าไปทำงาน ลองหลับตาแล้วนึกดีดู  คุณอยากเป็นแบบนั้นไหม?

สมมุติ ง่าย ๆค่ะ ถ้าเราทำงานแล้วสามารถเงินเก็บได้เดือนละ 10,000 บาท  ( เยอะนะ โดยค่าเฉลี่ย ใครเก็บ..ได้ยกมือให้เก่งมาก...ในเศรษฐกิจแบบนี้ ) ฟ้าถามว่า คุณว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่คะถึงจะเก็บเงินได้ 1 ล้านบาท ? ... 10 ปีเนอะถึงจะเก็บเงินได้หนึ่งล้าน ถ้าคุณผู้ชายจะไปขอภรรยา สินสอดต้องเก็บกันกี่เดือน? คิดแล้วเหนื่อย!  แล้วเงิน 1 ล้านที่เราตั้งเก็บอีก 10 ปีข้างหน้า คุณว่าพอใช้ไหม ซื้อบ้านได้ไหม ? ไม่สบาย รักษาตัวเอง พอไหม ไหนจะคนที่คนรักอีก?

หรือ ถ้าสมมุติ เรียน จบ วิศวกรรมศาสตร์ มหาลัย อะไรก็แล้วแต่ ได้ เกรด 2.5 คุณคิดว่า จะได้เงินเดือนเท่าไหร่คะ บอกได้เลย ว่า อย่างมากก็ 20,000 คงไม่ต้องคำนวน ไหนค่าใช้จ่ายต่อเดือนอีก คุณเองก็รู้ อยู่แก่ใจดีว่า มันไม่พอกินจริงๆ ...จริงไหม?

หรือ ถ้าสมมุติอีก สมมุิติ ว่า ถ้ามีเงินเก็บ 5,000,000 บาท เปิดธุรกิจ ขายน้ำผลไม้ เข้าตลาดเซเว่น อีเลเว่น ไม่ใช่ว่า แค่คิดแล้วจะประสบความสำเร็จนะคะ วงการนี้ มีแต่ เสือ สิงค์ กระทิง แรด น้องใหม่ที่เข้ามา หากไม่ได้เจ๋งจริงๆแล้ว หรือ ไม่ได้มี back เป็นบริษัทใหญ่ๆ ไม่ได้มีบริษัทพี่ บริษัทน้องคอยช่วยเหลือกันจริงๆแล้ว มันสู้ยากค่ะ สมัยนี้ยุคนี้ แข่งกันเลือดสาด มันมีความเสี่ยงจำนวนมาก ที่จะเกิดกับตัวเรา

สรุปง่าย ๆ ค่ะ ทุกๆ ธุรกิจ ย่อมมีความเสี่ยงเป็น ธรรมดา ทุกงาน ต้องมีความเสี่ยงเหมือนกัน ต่อให้ คุณเป็น วิศวกร เก่งๆ มีเงินเดือน 200,000 แต่ พอถึงวัย คุณ เกษียณอายุ คุณก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี มันคือ ความจริงในโลก ปัจจุบัน มันไปไกล และ น่ากลัวกว่า โลก สมัยก่อนเยอะค่ะ

ที่นี่พอพูดถึงเครือข่าย หรือ หลายคนเรียกว่าขายตรง ก็มีคำถามว่า แล้ว มันดียังไง ในข้อนี้

ธุรกิจเครือข่ายหรือที่หลายคนเรียกว่า ขายตรง มีความเสี่ยง เหมือนกับ ธุรกิจทั่วไปค่ะ คือ ต้องลงทุน
คุณต้อง ลงทุนในการสมัครเป็นนักธุรกิจ 300 บาท!! (แพงไหมคะ เทียบกับค่าลิขสิทธิ์การเปิดเฟรนไชน์) แล้วถ้าคุณตัดสินใจ เป็นนักธุรกิจแล้ว คุณต้องลงทุนซื้อสินค้าเพิ่มอีก ประมาณ  3,000 บาท (สำหรับนักธุรกิจ ขนาดเล็ก) หรือ 12,000 บาท (สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหญ่) โอ้โห ลงทุนแพงเหมือนกันคะ ว่าไหม 

ฟ้าถามหน่อยค่ะวันนี้เงิน 12,000 บาท คุณลงทุนทำอะไรได้บ้างคะ ? 
ขายหมูปิ้ง ลงทุนไหม?
 • ลงทุนเงิน ค่าเช่าที่่ ,เตาปิ้งหมู อุปกรณ์ต่าง ๆ , เครื่องปรุง+เนื้อหมู (สารพัด) 
 • ลงทุนเวลา คุณคิดว่าเปิดร้านขายหมูปิ้งร้านธรรมดา ขายกี่ชั่วโมง รอลูกค้ามาซื้อไหม? มีคู่แข่งไหม ?
 • ลงทุนแรง แม้ฝนตก แดดออก ก็ต้องยอม ! เหนื่อยไหม!
เอาใหม่ ขายก๋วยเตี๋ยว ลงทุนไหม? เอาแค่รถเข็นพอนะคะ 
 • ลงทุนเงิน ค่าเช่าที่่ ,อุปกรณ์ต่าง ๆ , เครือ่งปรุง+เนื้อหมู+เนื้อไก่ ลูกชิ้น (สารพัด) 
 • ลงทุนเวลา คุณคิดว่าเปิดร้าน ขายกี่ชั่วโมง รอลูกค้ามาซื้อไหม?  มีคู่แข่งไหม ?
 • ลงทุนแรง แม้ฝนตก แดดออก ก็ต้องยอม ! เหนื่อยไหม!
เอาใหม่ยอดฮิต เปิดร้านขายเสื้อผ้า ลงทุนไหม? ไม่ต้องพูดถึง คนขายจะรู้
 • ลงทุนเงิน ค่าเช่าที่ ,อุปกรณ์ (บางคนที่ค่าน้ำ,ค่าไฟ,ค่าตกแต่ง),สต็อกของ
 • ลงทุนเวลา อันนี้เต็ม ๆ แฟชั่นเปลี่ยนใหม่ตลาด เก่ายังขายไม่หมด ต้องไปสรรหาของใหม่มาขาย คู่แข่งโครตเยอะ ขายได้ก็จ่ายค่าเช่าที่หมด! 
 • ลงทุนแรง แม้ฝนตก แดดออก ก็ต้องยอม คนที่ไม่มีร้านของตัวเอง คนไหนมีร้านใหญ่อยู่กับที่ ก็เปิดรอคนเข้า รอทั้งวัน จ้างคน ก็มีค่าใช้จ่าย! เหนื่อยไหม!

คุณทำเครือข่าย ถ้าคุณคิดว่าลงทุนแพง ลอง เทียบกับ พาทเนอร์ของคุณ สักนิด คือ บริษัท successmore being ลงทุน มากกว่า หลักล้าน เพื่อให้ พวกคุณ ทำงานเป็น ประสิทธิภาพ และ ได้สินค้า นวัตกรรม ระดับโลก ( ถ้าคิดตามมา ถึงตรงนี้ ฟ้าว่า เริ่ม คุ้มแล้วนะคะ และ ค่อนข้างคุ้มมากด้วย) ที่นี้ ถ้าคุณลงทุนไป 12,300 บาท (สมมุติเอาอย่างมาก) สิทธิ์ประโยชน์ที่คุณ จะได้รับ คือ คุณเป็น พาทเนอร์ ของ บริษัท และ คุณจะมีประกันชีวิตให้ ถึง 100,000 บาท คุณได้สินค้าครบเต็มจำนวน 12,300 บาท แล้วสิ่งที่คุณได้คือโอกาส ที่คุณจะมีรายได้กลับคืนมาหลักหมื่น หลักแสน หรือบางคนทำได้หลักล้านบาทต่อเดือน 

แน่นอน ความสำเร็จมันหอมหวาน แต่ทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะ คุณต้องลงทุนเวลาในการเรียนรู้ ว่าถามนิดค่ะ  เราเรียนมหาลัย 4 ปีจบ ลงทุนไปเท่าไหร่คะ วันนี้จบออกหมายหลายคนเป็นแค่ลูกจ้างรายวัน เงินเดือนนิดหน่อย หลายคนเป็นพนักงานบริษัท   วันนี้งานที่เราทำ เราได้ทุนคืนหรือยัง งานที่เราทำมันทำให้ชีวิตคุณได้ในสิ่งที่้ต้องการหรือยัง เวลาที่เราหมดไปกับงานที่เราทำปัจจุบันมันตอบโจทย์กับรายได้ที่ต้องการ ความฝันที่เราต้องการได้หรือยัง วันนี้ถ้า Successmore คือทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง ที่คุณ หรือใคร ๆ ก็ทำได้ เพราะเขามีหลักสูตรถึง 25 หลักสูตรให้คุณสำเร็จไปด้วยกัน คุณยังรออะไรอีกคะ

ฟ้าขอแนะนำธุรกิจซัสเซสมอร์ อย่าเพิ่งตัดสินใจ ถ้าคุณยังไม่ได้ดูรายละเอียดให้ครบก่อน ทุกวันนี้มีเครือข่ายเกิดขึ้นมากมาย ฟ้าเชื่อว่าทุกคนฉลาดพอที่จะเลือกบริษัทที่ดีที่สุด และโอกาสเติบโตที่มั่นคง
สนใจร่วมธุรกิจกับทีมงานมืออาชีพอย่างเรา โทร 084-5126808, 084-5436022

Website: http://www.successmoreclub.com/

Fanpage: http://facebook.com/successmoreclub


ธุรกิจเครือข่าย Successmore โอกาสในการสร้างรายได้มหาศาล โอกาสที่ดีที่สุด โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

Read more

Abou me part 1 study and start work ทำความรู้จักกันมากขึ้นกับเจ้าของบล็อกนี้ เรียนและเริ่มทำงาน



ทำความรู้จักกับฟ้าก่อนนะคะ....

ภรภัทร ศิริธนรักษ์ (ฟ้า)
........ ฟ้า ภรภัทร ศิริธนรักษ์ เป็นลูกสาวคนโต ครอบครัวฐานะปานกลาง เริ่มทำงานและดูแลตัวเองมาตั้งแต่อายุ 18 ปี ระหว่างเรียนก็ทำงานควบคู่ไปด้วย ไม่เคยขอเงินทางบ้านใช้ตั้งตั้งแต่ หาเงินเองได้ เข้าใจหัวอกคนทำงานรายวัน ทำงานกินเงินเดือน งานที่ต้องตื่นแต่เช้า ทำงานทั้งวัน แต่ได้เงินเท่าเดิมทุกเดือนเป็นอย่างดี แต่ฟ้าโชคดีกว่าหลายคนค่ะ ที่มีโอกาสมากมายผ่านเข้ามาในชีวิต ได้ทำงานหลายด้านที่เราชอบและรัก จนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ซื้อรถใหม่ป้ายแดงได้คันแรกตอนอายุ 20 ปี จากงานที่ทำหลายงาน ทั้งงานทัวร์ งานสอนหนังสือ นายหน้าอสังหา งานโมเดลลิ่ง เยอะงาน...

การศึกษาจบปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้บัตรไกด์มา 1 ใบ ตอนนั้นที่เลือกเพราะว่าคิดว่างานไกด์สบาย ได้เที่ยวด้วย ได้เงินด้วย ...ในความเป็นจริง ก็จริงค่ะ ...แต่หยุดไม่ได้ หยุดแล้วไม่ได้เงิน...!!

ชอบด้านอสังหาริมทรัพย์ เพราะระหว่างเรียนก็เป็นตัวแทนอิสระมาประมาณ 5 ปีก็ได้เงินจากการเป็นนายหน้าหาคอนโดให้ลูกค้าต่างชาติเช่ามาก็ไม่น้อย... หลังจากเรียนจบเลยคิดว่าอยากธุกิจด้านนี้อย่างจริงจัง....ก็ไปศึกษาเนื้องานเชิงลึก ลงคอร์สหลักสูตรนักขายของบริษัทอสังหา...มีชื่อเสียงระดับโลกแห่งหนึ่งคอร์สเป็นหมื่นก็ยอมเพื่อให้ได้ความรู้และประกาศนียบัตร... สิ่งที่เรียนรู้จากเป็นตัวแทน เมื่อก่อนหลายปีที่แล้ว ตัวแทนยังไม่เยอะมาก การแข่งขันยังไม่สูง....บริษัทตัวแทนอสังหาก็มีใหญ่ ๆ ไม่กี่บริษัท ปัจจุบันตรงกันข้าม มีบริษัทต่างชาติมากมาย เข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ เราบริษัทเล็ก ๆ เงินน้อยนิด สายป่านสู้บริษัทใหญ่ ๆ ไม่ได้ ก็ต้องหาช่องทางอื่น...แต่ทุกธุรกิจย่อมมีการแข่งขันอยู่แล้ว หลังจากที่เราคลุกคลีงานอสังหา มาพักใหญ่ ส่วนตัวมีความรู้สึกว่ามันมีขึ้น มีลง งานไม่แน่นอน หยุดทำไม่ได้เงิน ต้องขยันตลอดเวลา ตอนหาลูกค้าใหม่ ๆ

เล่ามาจนถึงตรงนี้แล้ว ผ่านศึกการทำงานมาเยอะพอสมควรไหมคะ....ไว้ต่อตอนที่ 2 ค่ะ






Website: http://www.successmoreclub.com/

Fanpage: http://facebook.com/successmoreclub

Facebook: https://www.facebook.com/phornphats.faa

Blog: http://successmoreclub.blogspot.com/

ระบบการตลาด http://faa.workna.com
    

ธุรกิจเครือข่าย Successmore โอกาสในการสร้างรายได้มหาศาล โอกาสที่ดีที่สุด โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

Read more

Network Marketing and Direct sale ? เครือข่ายกับขายตรงเหมือนกันไหม

หัวข้อวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง "ธุรกิจเครือข่ายคืออะไร ขายตรงเหมือนกันไหม"

ฟ้าเชื่อว่าหลายคน ๆ เข้าคำว่าธุรกิจเครือข่าย และขายตรงดีค่ะ แต่ฟ้าก็ยังเชื่ออีกว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจถึงแก่นธุรกิจนี้จริง ยิ่งปัจจุบันเด็กจบใหม่เยอะแยะที่พาตัวเองเข้ามาทำธุรกิจ วันนี้ฟ้าเลยขอมาอธิบายให้ฟังนะคะ

การตลาดแบบเครือข่ายคืออะไรกันแน่?
บางครั้งหลายเข้าใจผิดว่าการตลาดเครือข่ายคือการขายแบบปิรามิด หรือแชร์ลูกโซ่ ที่เขาเรียกกัน ที่จริงแล้วธุรกิจปิรามิดเป็นสิ่งผิดกฎหมายค่ะ ที่มันผิดกฎหมายเพราะมันไม่ได้มีการซื้อสินค้าหรือมีสินค้าบริการเกิดขึ้นจริง

ในเมื่อไม่มีการซื้อขายสินค้าและสินค้าบริการเกิดขึ้นจริงมันก็ไม่ได้เรียกว่า "เป็นการตลาด"

การตลาดแบบเครือข่ายหลายคนสับสนถึงความแตกต่างกับขายตรง เพราะการตลาดเครือข่ายที่มีชื่อเสียงหลายแห่งก็เป็นสมาชิกของสมาคมขายตรง สิ่งที่แตกต่างฟ้าว่าการทำการตลาดเครือข่าย คือคุณทำธุรกิจเพื่อตัวคุณเอง แต่ไม่ใช่โดยตัวคุณเอง  งงไหมคะ555   หมายความว่าไง คืออย่างนี้ค่ะ

การทำธุรกิจเพื่อตัวคุณเองคือ การที่เราซื้อสินค้าในราคาส่งจากบริษัทที่คุณเป็นตัวแทนอยู่ นั่นคือ เราซื้อสินค้าเหล่านั้นมาใช้เองนั่นแหละค่ะ หลายคนที่เข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายในครั้งแรกเพราะต้องการซื้อสินค้าในราคาส่ง เพียงสมัครเป็นสมาชิกก็ซื้อได้ในราคาส่งแล้วทำไมเราต้องไปในราคาปลีก จ่ายแพงกว่าทำไม หลังจากที่เริ่มชอบสินค้าก็เริ่มที่คิดจะทำเป็นธุรกิจ

แต่สิ่งที่คุณได้รับ “เมื่อคุณซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัทเครือข่าย” มันไม่ใช่แค่ คุณได้สินค้า แต่คุณได้โอกาสทางธุรกิจด้วย....นั่นคือสิ่งที่แตกต่างอย่างแท้จริงกับการซื้อสินค้าตามท้องตลาดทั่วไป คุณว่า การลงทุน กับการลงทุนกับค่าใช้จ่าย เหมือนกันไหม ? 

ในระหว่างที่คุณซื้อสินค้า คุณก็ได้สินค้า คุณไม่ได้สูญเสียอะไรไป แถมคุณยังได้รับค่าคอมมิชชั่นจากธุรกิจ โดยการแนะนำผู้คนให้มาซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย สร้างเครือข่ายของคุณเอง โดยการลงทุนใช้สินค้าที่คุณจำเป็นต้องซื้อปกติอยู่แล้ว ...ง่ายไหมคะ

ความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่คิดว่า การตลาดแบบเครือข่าย จำเป็นต้องขายปลีกจึงจะสำเร็จในธรุกิจนี้ เพราะบางบริษัทกำหนดให้สมาชิกทำยอดขายในแต่ละเดือน เพื่อให้บรรลุคุณสมบัติที่จะได้รับโบนัส นั่นเป็นแค่แผนการจ่ายของแต่ละบริษัทนั้น ๆ ค่ะ ทุกที่ไม่เหมือนกันนะคะ ย้ำ! ในความเป็นจริง การที่เราจะมีรายได้มหาศาลนั้น ความสำเร็จที่แท้จริงคือ การสร้างองค์กร ค่ะ

สิ่งที่สำคัญ คือ ขอให้การขายของคุณเป็นผลมาจากการสร้างองค์กรโดยธรรมชาติ คนส่วนใหญ่ล้มเหลว จากการทำผิดวิธี คือพยายามสร้างองค์กรโดยเน้นการขาย... อย่าพยายามขายโครงการของคุณให้แก่คนทั้งโลก โดยตัวคุณคนเดียว... ให้จำไว้ว่า การตลาดเครือข่ายคือการสร้างองค์กรที่จะมีตัวแทนจำหน่ายจำนวนมาก และขายปลีกเป็นเพียงแค่ส่วนน้อย ดีกว่าพยายามทำเองทั้งหมดค่ะ!

ในขณะนี้คุณมีการแนะนำลูกค้า ทีมงานคุณ หรือลูกค้าของคุณก็แนะนำด้วย คุณก็มีทีมงานเพิ่มขึ้น เครือข่ายผู้บริโภคคุณก็เติบโตมากขึ้น เพราะอย่าลืมว่าคุณไม่ได้แนะนำคนเดียว สิ่งที่น่าตื่นเต้นในเครือข่ายคือ ทุกคนทำงานกันเป็นทีม ยิ่งถ้าคุณโชคดีเข้าไปในเครือข่ายที่เป็นมืออาชีพ คุณก็จะเติบโตอย่างรวดเร็ว รายได้คุณก็เพิ่มขึ้นทวีคูณ งานเครือข่ายต่างกับงานทั่วไปที่คุณต้องทำงานคนเดียว

เพียงคุณมีทีมงานที่มีการแนะนำ คนเข้าสู่ธุรกิจ เขาเหล่านั้นก็จะไดรับค่าคอมมิชชั่น คุณก็ได้ win- win business ส่วนเรื่องของการเช่าตึก ค่าน้ำค่าไฟ เรื่องของการขนส่งสินค้า, สโตร์เก็บสินค้า การคำนวณค่าคอมมิชชั่น ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องค่อนข้างจะจุกจิกก็เป็นหน้าที่ของบริษัท คุณทำธุรกิจโดยปราศจากการกังวล ซึ่งทุกธุรกิจทั่วไป ทุกธุรกิจคุณต้องแบกภาระนี้เอง

ในการตลาดแบบเดิม บริษัทจะต้องจ่ายค่าโฆษณาก่อนขายสินค้าและซึ่งระบบนี้เราเรียกว่า “ระบบแฟรนไซน์ (people franchising system) เช่น KFC, McDonalds...ถ้าเราพยายามจะลงทุนด้วยทุนที่มาก เราก็จะมี KFC หรือ McDonalsในเมืองของเรา...และขาย KFC หรืออาหาร Ms Donalsและได้เงิน...เหมือนกันกับธุรกิจเครือข่าย...ลูกค้าทุกคนผู้ซึ่งซื้อสินค้าจากบริษัทกลายมาเป็น แฟรนไซน์ เขากลายมาเป็น “ผู้ได้สิทธิ์ในการกระจายสินค้า (authorized distributor)” ของการตลาดแบบเครือข่ายในการจำหน่ายสินค้าและบริการ

แต่ถ้าคุณทำเครือข่าย ในขณะนี้คุณเป็น “นักธุรกิจ” ไม่ว่าจะเป็นการพูด-เดิน คุณสามารถสร้างองค์กรหรือหางานได้ทั่วโลก เมื่อทีมงานคุณขาย และขยาย คุณก็สามารถทำเงินได้ตลอดเวลา คุณเป็นนักธุรกิจที่ปราศจากความกังวล กับเรื่องที่ทำให้ปวดหัวอย่างเจ้าของธุรกิจทั่วไป

การตลาดแบบเครือข่ายในวันนี้ เป็นธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก ซึ่งมันอาจจะถูกเรียกได้ว่า “เป็นธุรกิจในศตวรรษที่ 21นี้เลยที่เดียวค่ะ " วอเร็น บัพเวอร์ (Warren Buffett)" นักลงทุนพันล้านกล่าวไว้ว่า “มันเป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยม และดีที่สุด ที่ฉันเคยทำมา มันเป็นอุตสาหกรรมที่โตอย่างมั่นคง เมื่อ 50 ปีก่อน และในอุตสาหกรรมการขายประจำปีกว่า 30 พันล้านเหรียญสหรัฐและมากกว่า 100 ล้านเหรียญทั่วโลก และทุกวันนี้ 13 ล้านคนในอเมริกาและ 55 ล้านคนทั่วโลกผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดแบบเครือข่าย แล้วคุณรออะไร



ฟ้าขอแนะนำธุรกิจซัสเซสมอร์ อย่าเพิ่งตัดสินใจ ถ้าคุณยังไม่ได้ดูรายละเอียดให้ครบก่อน ทุกวันนี้มีเครือข่ายเกิดขึ้นมากมาย ฟ้าเชื่อว่าทุกคนฉลาดพอที่จะเลือกบริษัทที่ดีที่สุด และโอกาสเติบโตที่มั่นคง
สนใจร่วมธุรกิจกับทีมงานมืออาชีพอย่างเรา โทร 084-5126808, 084-5436022


 กลับไปหน้าแรก

Website: http://www.successmoreclub.com/

Fanpage: http://facebook.com/successmoreclub

Facebook: https://www.facebook.com/phornphats.faa

Blog: http://successmoreclub.blogspot.com/

ระบบการตลาด http://faa.workna.com


ธุรกิจเครือข่าย Successmore โอกาสในการสร้างรายได้มหาศาล โอกาสที่ดีที่สุด โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ





Read more

Successmore Leadership Academy กิจกรรมและหลักสูตรการเรียนรู้ต่างของซัคเซสมอร์

Successmore academy



Successmore มีหลักสูตรสัมมนาเปลี่ยนชีวิตกว่า 25 หลักสูตร ที่มีชื่อว่า Successmore Leadership Academy ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพมนุษย์เชิงลึก แต่ทำให้คุณสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างง่ายๆ



แบ่งหลักสูตรออกเป็น 5 ระดับการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจนถึงการพัฒนาระดับความเป็นผู้นำให้คุณกลายเป็นเก่งงาน เก่งคิด และเก่งดำรงชีวิต





ระบบจากบริษัท SuccessMore

หลักสูตรการพัฒนา 5 ระดับ

ระดับที่ 1 
มุ่งเน้นให้มีแนวคิดที่ถูกต้อง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อธุรกิจด้วย 5 หัวใจของหลักสูตรดังนี้

1. แก่นแนวคิดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจเครือข่าย

2. ธรรมชาติและงานพื้นฐานของธุรกิจเครือข่าย

3. เริ่มต้นธุรกิจของคุณด้วย “Why” ที่มีคุณค่า

4. ทัศนคติแห่งชัยชนะ

5. พลังแห่งความรู้เรื่องสินค้า

ระดับที่ 2 
มุ่งเน้นให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้างหลักสูตรด้วย 5 หัวใจของหลักสูตรดังนี้

1. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในธุรกิจเครือข่าย
2. ศิลปะการสปอนเซอร์อย่างมีประสิทธผล
3. เทคนิคการกระตุ้นตนเองและทีม
4. การใช้ระบบเพื่อเป็นพลังงัดสู่ความสำเร็จ
5. การพูดต่อหน้าผู้คนแบบผู้นำ

ระดับที่ 3 
มุ่งเน้นให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ สำหรับการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

1. การวิเคราะห์องค์กรเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้า
(Team Analysis For Moving Forward)

2. การจัดลำดับความสำคัญเนื้องานเพื่อการเติบโต
(Prioritize Your Activities For Growing)

3. ภาวะผู้นำ 5 ระดับ
(5 Level Leadership)

4. ก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
(Train The Trainer)

5. NLP- เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงมนุษย์
(NLP-Human Transform Technology)

ระดับที่ 4
มุ่งเน้นให้นักธุรกิจเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง แห่งความสำเร็จ สร้างความไว้วางใจ ความศรัทธาและพัฒนาคนในองค์กรให้เป็นผู้นำได้

1. สิบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน
(Ten Strategies For Great and Sustainable Success)

2. แบบแผนแห่งความยอดเยี่ยม
(Excellence Pattern)

3. การโค้ชชิ่งทีมงานเพื่อยกระดับความสำเร็จ
(Coaching For Performance)

4. การสื่อสารเพื่อการเคลื่อนคนอย่างผู้นำ
(The Power of Communication)

5. วินัยสิบประการสู่การเป็นผู้นำผู้ยิ่งใหญ่
(Ten Discipline For Great Leaders)

ระดับที่ 5
มุ่งเน้นให้นักธุรกิจเป็นผู้นำที่สร้างตำนานแห่งความดีและความสำเร็จ และก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำระดับสูงสุดตามศักยภาพที่เป็นได้ของตนเอง

1. ผู้นำเหนือระดับ
(Leadership Challenge)

2. ศิลปะการเรียนรู้แบบผู้นำ
(Learn Like A Leader)

3. เป็นตัวคุณที่ตลาดต้องการ
(Be Your Own Brand)

4. คิดและทำอย่าง CEO
(Think And Act Like A CEO)

5. การสร้างความสำเร็จอย่างมีสมดุลชีวิต
(Success With Life Balance)



ถ้าคุณคิดว่าอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่าย สามารถทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อนาคตมีเวลามามากขึ้นที่จะได้อยู่กับครอบครัว ไม่ต้องทำงานหนักตลอดชีวิต Success More และทีม Master System เราพร้อมที่จะเป็นเพื่อน พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ดูแลกันตลอดในเส้นทางความสำเร็จ คุณเลือกที่จะเป็นได้ ....ทีมงานเราครบที่จะเป็นพี่เลี้ยงคุณ

สมัครร่วมทีม โทร 084-512-6808, 084-5435622






Website: http://www.successmoreclub.com/
Fanpage: http://facebook.com/successmoreclub
Facebook: https://www.facebook.com/phornphats.faa
Blog: http://successmoreclub.blogspot.com/
ระบบการตลาด http://faa.workna.comhttp://faa.workna.com

ธุรกิจเครือข่าย Successmore โอกาสในการสร้างรายได้มหาศาล โอกาสที่ดีที่สุด โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

Read more

About me part 2 Talk with myself ทำความรู้จักกันมากขึ้นกับเจ้าของบล็อกนี้ เริ่มคุยกับตัวเอง

ต่อจากตอนที่ 1......
มีหลายครั้งที่ถามและคุยกับตัวเองบ่อย ว่าเราจะทำอะไรดี ที่มันไม่ต้องเหนื่อยไปตลอด เราจำเป็นต้องหาอะไรทำเพิ่มไหม  เพื่ออนาคต ไม่อยากตื่นมาแล้วเราอายุ เยอะแล้วยังต้องออกไปทำงานอยู่ ไม่อยากเป็นแบบนั้น ......ถ้าคนที่ติดตามเฟสฟ้าจะรู้ว่าฟ้าเป็นคนชอบเที่ยว ไปโน่นไปนี่ ตลอด แต่ก็....อดที่จะคิดไม่ได้ว่า..... จากรายได้ที่เราได้อยู่แล้ว มันเพียงพอกับความฝันเราหรือเปล่า เศรษฐกิจแบบนี้ ค่าครองชีพแพงขึ้นทุกวัน...ล่าสุดเมื่อก่อนซื้อข้าวจานละ 20-25 บาท ปัจจุบัน 35-50 บาท  เคยเติมน้ำมันลิตรละ 15 บาท ตอนนี้ลิตรจะปาไปเกือบ 40 บาท  .... เรามีเงินสำรองยามเจ็บป่วยเท่าไหร่ ?? เรามีเงินดูแลพ่อแม่เรายามแก่ชรา พอไหม? ? ถ้าพ่อ แม่ คนที่เรารักป่วยเราอยากให้เขาไปหาหมอแบบไหน? เราไปรอหมอรักษา หรือ หมอรอให้เราไปรักษา...นั่นไง เงินในกระเป๋าพอไหม.....คุณเคยถามตัวเองไหมคะ .......

วันนึงค่ะ ต้องตื่นเช้านัดประชุมงาน ...ปกติไม่เคยได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นซักเท่าไหร่ ...จำได้ว่าวันนั้นนัดงานไกล คิดในใจก่อนออกจากบ้าน.... เช้าขนาดนี้คนกำลังออกไปทำงานรถคงเยอะมากๆ และน่าจะติดมากด้วย ไปรถไฟฟ้าใต้ดินดีกว่า !!  ถึงสถานรถไฟฟ้าประมาณ 7 โมงครึ่ง ..............โอ้แม่เจ้า!!! คนจะต่อคิวขึ้นรถไฟฟ้ายาวไปไหน ...เห็นแล้วถอนหายใจ แต่หนักกว่านั้น...เพราะหลังจากที่รอรถไฟฟ้าผ่านไปหลายคันก็ไม่มีทีท่าว่าความแน่นในรถไฟฟ้าจะดีขึ้น คนก็มากขึ้นเรื่อย ๆ เราก็ต้องรีบกลัวไปงานไม่ทัน ก็เลยยอมอัดไปในนั้น ............เข้าใจค่ะ  ลึกซึ้งมาก ............กับคำที่บอกว่าอัดกันอย่างกับปลากระป๋อง ....ปลากระป๋องยังมีที่ว่างนะคะ แต่ในรถไฟฟ้าที่ขึ้น แน่นมาก คิดในใจยืนแน่นติดกันขนาดเนี่ย ออกไปเดตกับแฟนยังไม่ตัวติดกันขนาดนี้เลย !! ระหว่างทางคำถามเกิดขึ้นมากมายค่ะ

คนกลุ่มใหญ่พวกนี้มาอัดกันทำไม ?....จะมีซักกี่่คนในรถไฟฟ้าคันนี้มีรายได้จากงานที่ต้องตื่นไปทำแต่เช้าแบบนี้เดือนนึงเกิน 30,000 บาทซักกี่คน ? เขาขึ้นรถไฟฟ้ามาอัดกันแบบนี้ทุกวันเพื่อไปทำงาน เขาเหนื่อยไหม?  แล้วเขาต้องมีชีวิตแบบนี้ซ้ำ ๆ ทุกวันไปอีกกี่ปี ? ............แล้วก็สรุปเองแทนพวกเขาเหล่านั้นว่า "เหนื่อยแทน".......อ่านต่อตอนที่ 3 ค่ะ







ธุรกิจเครือข่าย Successmore โอกาสในการสร้างรายได้มหาศาล โอกาสที่ดีที่สุด โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ




Read more